Przejdź do treści

Co to jest leasing

  • przez
Co to jest leasing

W czasach średnio optymalnej sytuacji gospodarczej z jaką obecnie zmaga się większość przedsiębiorców prowadzących działalność na naszym rynku, polityka zaciskania pasa staje się coraz bardziej popularna i wynika nie tyle z takich założeń, co z realnej oceny sytuacji w której przychodzi funkcjonować poszczególnym przedsiębiorstwom. Inwestycje mimo takiego stanu rzeczy są jednak działaniem niezbędnym, bez względu na sytuację gospodarczą, bez względu na kryzys czy powszechne trendy obowiązujące na rynkach, z tego powodu zapewnienie właściwego systemu wzrostu stanowi w aktualnie jeden z kluczowych czynników, nad którymi muszą pochylić się biznesmeni chcący utrzymać swoją dotychczasową pozycję lub też pokusić się o rozpoczęcie wojny z bliską im konkurencją. Kwestia brzmi w jaki sposób tego dokonać? Jednym z osobliwych rozwiązań, które mogłyby zagwarantować szybką realizację wyżej wymienionych celów jest bez wątpienia leasing. Wypożyczenie sprzętu zamiast kupowania na własność ma w chwili obecnej coraz większą rzeszę zwolenników, a dobre strony wynikające z tego rodzaju przedsięwzięcia są dostrzegalne praktycznie bez dogłębnej analizy. Chodzi tu o oszczędności z tytułu wkładu własnego. W przypadku wykupienia koniecznych produktów, maszyn czy urządzeń na własność, właściciel ponosi całkowity koszt transakcji i musi się liczyć z problemami jakie tego typu wydatek może nieść za sobą w odniesieniu do kondycji finansowej, a co za tym idzie również do trwałości finansowej firmy. Niepewne lokowanie własnego kapitału w czasach bessy nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem ponieważ nie daje odpowiednio pewnych gwarancji, że dana transakcja się zwróci. O wiele korzystniej maksymalnie zmniejszyć zagrożenie ograniczając wkład własny korzystając z odmiennych rodzajów finansowania, takich jak choćby leasing. W przypadku wynajmowania danego sprzętu pozytywne efekty są widoczne właściwie od razu. Przede wszystkim chodzi tu o wysokość wkładu własnego, który nie wynosi 100% jak jest to przy zakupie na własność. To jedynie naście, do kilkudziesięciu procent, w zależności od wybranej usługi a dodatkowo poszczególnych zapisów umowy między podpisującymi ją stronami. Leasing jest dla właściciela firmy o tyle atrakcyjny, że pozwala nie tylko ograniczyć możliwie najbardziej wkład własny, a co więcej w razie zaistniałej potrzeby wydłużyć do maksimum okres samego leasingowania – obniżając tym sposobem wymiar comiesięcznych rat wnoszonych na rzecz leasingodawcy z tytułu użytkowania leasingowanego sprzętu. Co ważne leasing jest tak samo korzystny tak dla wielkich korporacji charakteryzujących się wysokimi inwestycjami (grubo przekraczającymi przeciętną), jak również małych i średnich przedsiębiorstw, w których wydatki połączone z daną inwestycją nie są być może zbyt wielkie, ale dodatkowo posiadany kapitał nie jest wartością rozciągalną, którą można w dowolny sposób dysponować. Leasing stwarza duże pole manewru każdemu przedsiębiorcy ponieważ jest to rozwiązanie dość elastyczne, które bardzo dobrze można wykorzystać między innymi w przypadku dokonywania wielkich inwestycji jak i bieżących potrzeb związanych z zakupami do biura czy wynajęciem przestrzeni będącej siedzibą firmy. Wysokość inwestycji nie ma na dobrą sprawę znaczenia bowiem bez względu na jej charakter – pozytywy płynące z leasingu powinny być dostrzegalne już w początkowych miesiącach działalności, dlatego też powyższe rozwiązanie cieszy się dość znaczącą popularnością.