Przejdź do treści

Co wybrać – kredyt czy leasing?

  • przez
kredyt czy leasing

Obecna sytuacja panująca na krajowych rynkach nie sprzyja odważnemu podejmowaniu decyzji biznesowych. Wynika to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego jaki dotknął poszczególne państwa i którego negatywne efekty odczuwalne są po obecne czasy dla wielu podmiotów uzależnionych bezpośrednio od kwestii ekonomicznej czy ogólnych nastrojów szerzących się w środowisku przyszłych konsumentów. Jeśli sytuacja z punktu widzenia firmy staje się niekorzystna przedsiębiorcy skupiają się na poszukiwaniu innych opcji odpowiednich do zaistniałej sytuacji – takich które zapewnią zachowanie właściwego poziomu rozwoju przy równoczesnym limitowaniu niepotrzebnych wydatków. Oczywistym jest, iż najłatwiej będzie ograniczyć wydatki na inwestycje jednak w szerszej perspektywie działanie takie najczęściej przynosi więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co zatem wykonać by dać sobie radę z niełatwymi wymaganiami rynku a przy okazji zachować stabilność finansową niezbędną szczególnie w okresie rynkowej bessy? Trzeba zastanowić się nad innymi źródłami finansowania dokonywanych transakcji, takimi jak na przykład leasing. Samofinansowanie inwestycji staje się raczej przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności ponieważ poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów jest częścią majątku zakładu pracy – praktyczne cechy zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej drogi ale w codziennym użyciu prawo własności do tegoż nie przyczyni się samo z siebie do osiągnięcia zysków. Wpływy do budżetu wynikają w największym stopniu z użytkowania konkretnego urządzenia, nie zaś z jego posiadania (wyjątek jest taki, że jest się leasingodawcą). Czy opłaca się zatem inwestować sporą część kapitału firmy w zakup sprzętu na własność w momencie gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym jakieś 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź wydaje się banalna. Leasing to znacznie ciekawsze wyjście z sytuacji ponieważ pozwala ograniczyć wkład własny do minimum, zbilansować ponoszone koszty, spowodować duży wzrost przychodów a to w naszych czasach jest kwestią niemalże najważniejszą, bez której nie da się sobie wyobrazić zrównoważone funkcjonowanie a tym bardziej umacnianie swojej pozycji i podporządkowywanie kolejnych segmentów rynku. Chcąc sprostać konkurentom należy uskuteczniać działania, które z jednej strony zagwarantują wprowadzenie niezbędnych inwestycji (np. wyposażenie w profesjonalny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego budżetu do stanu, w którym utrzymanie płynności majątkowej stanie pod dużym znakiem zapytania. Leasing jest rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w wymienione tu cele, jest działaniem, które zapewnia gwarancje stabilności, dużo korzystniejsze i dużo bezpieczniejsze niż choćby nawet kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o dużo wyżej ceniony między przedsiębiorcami ze względu na fakt, iż nie obniża zdolności kredytowej a poza tym stwarza możliwość skorzystania z paru ulg podatkowych, których w przypadku pozostałych form finansowania transakcji nie spotkamy. Właśnie z tej przyczyny warto przyjrzeć się precyzyjniej korzyściom jakie niesie za sobą dzierżawienie ponieważ są one widoczne niemal na każdym etapie obowiązywania umowy – od początku jej zawarcia, aż po ostatni dzień jej działania.