Przejdź do treści

Leasing operacyjny i finansowy

  • przez
Leasing operacyjny i finansowy

Pisząc o leasingu należy spostrzec, że jedną z tych istotniejszych spraw mających swoje konsekwencje jest wybór odpowiedniego rodzaju bowiem wyodrębnić można w zasadzie dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znaczna część przedsiębiorców korzystających z wcześniej wzmiankowanej formy finansowania firmowych zakupów decyduje się na wybór leasingu operacyjnego, z tego względu może warto wiedzieć z czym dokładnie ów wybór się wiąże. A zatem w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest wybrana firma leasingowa. Jakie możliwości z tytułu leasingu operacyjnego ponosi biznesmen? W dużym stopniu ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów związanych z wykorzystywaniem przedmiotu umowy. Podstawowym warunkiem koniecznym do zrealizowania, o którym należy tu również powiedzieć jest fakt, iż aby uzyskać prawo do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być zawarta na czas określony nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji dzierżawionego przedmiotu. Przeglądając specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do kwestii związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Otóż w wyżej wskazanym przypadku jest on w pewnym sensie podzielony w czasie, gdyż odprowadzać go należy cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym jeszcze musimy pomyśleć? W przypadku leasingu operacyjnego jest możliwa dość mocna dowolność jeśli chodzi o kwestie połączone z wykupem dzierżawionego dobra. Otóż wraz z wygaśnięciem umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość odkupienia danej rzeczy na własność jednakże oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i końcowa decyzja jest zależna w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb. W znakomitej większości przypadków tego typu przyjęło się wykonywanie formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (jednak wcześniej ma on obowiązek wnieść dodatkową kwotę pod postacią kwoty wykupu określonej na samym początku procesu porozumienia, w umowie), szczególnie przy dłuższych umowach jednakże nie w każdym przypadku jest to regułą i w końcowym rozrachunku strony mają zarówno sposobność zakończenia obowiązywania umowy przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w normalnym trybie, gdzie leasingodawca nadal pozostanie właścicielem danego dobra i tym samym będzie mógł bez większych przeszkód zawiązać kolejną umowę z kolejnym zainteresowanym takim działaniem biznesmenem.

Leasing operacyjny jest w aktualnie zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną opcją, z której korzysta prawie ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z faktu, iż taki typ umowy jest bardziej ciekawy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów szczególnie pod kątem podatkowym, a jak powszechnie jest to znane kwestia ta ma bardzo duże znaczenie dlatego też musi być rozpatrywana zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Aktualna struktura rynku powoduje, że dla znakomitej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, jednak to nie znaczy, że musi on stanowić wybór niemalże oczywisty, ponieważ każdorazowo podjęta decyzja co do wyboru rodzaju podpisanej umowy musi być wyprzedzona szczegółową analizą pod kątem tego co jest dla danego biznesmena najbardziej opłacalne.