Przejdź do treści

Popularność leasingu stale wzrasta

  • przez
Popularność leasingu

Analizując statystyki dotyczące popularności leasingu wśród biznesmenów da się prosto zauważyć, że znakomita większość z nich mając wśród możliwości do wyboru leasing operacyjny czy finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Zasadniczo nie ma się czemu dziwić ponieważ leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla znacznie szerszej grupy odbiorców, ukierunkowanych na szybkie wpływy w krótkim okresie. Leasing finansowy jest za to proponowany dla stosunkowo niewielkiej grupy odbiorców choć mimo tego także potrafi przynieść znaczne profity o ile tylko dany przedsiębiorca dokona świadomego wyboru na podstawie dogłębnej analizy perspektyw jakie ta forma proponuje. Leasing finansowy wyróżnia się głównie tym, że w jego przypadku to właściciel firmy zyskuje możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, podobnie jest również w przypadku między innymi odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym strategiczny również będzie fakt braku limitu minimalnego czasu obowiązującej danego przedsiębiorcę umowy czy też minimalnej wartości końcowej z nią związanej – umowa może być zawarta na dowolny czas ustalony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego należy również nadmienić o problemach związanych z podatkiem VAT, który w tym przypadku należy zapłacić w 100% razem z pierwszą ratą leasingową. Powyższa opcja stanowi na pierwszy rzut oka nie lada problem bowiem wiąże się z poważnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się ono wyjątkową popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co się z tym łączy: łapią one sposobność do odliczenia tejże kwoty w wymiarze równym kwocie na jaką obłożony jest przedmiot podpisywanej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy warto jeszcze pamiętać o pewnej kluczowej sprawie dotyczącej uzyskania na własność danego przedmiotu zaraz po zakończeniu okresu jego wynajmowania. Otóż w omawianym przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie razem ze wpłaceniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy staje się formalnie częścią majątku przedsiębiorcy, a co za tym idzie należy mieć całkowitą świadomość takiego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach dokonywanego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi zagwarantować korzyści jednak jedynie wówczas kiedy jego wybór znajduje pełne odbicie w specyfice posiadanej działalności. Perfekcyjnie sprawdza się on głównie w odniesieniu do przedsiębiorców funkcjonujących w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na urządzenia o tym charakterze. Ponadto dobre skutki w ramach zdecydowania się na leasing finansowy zaobserwują również większe przedsiębiorstwa, dla których istotna między innymi jest przyspieszona amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi istotne walory. Warto jednak do poszczególnych przypadków podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny jak również ostatecznej decyzji (z wzięciem pod uwagę wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z wyżej wymienionych rodzajów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej wyjść jak najlepiej.